இடம் விற்பனைக்கு

  1. Home
  2. »
  3. இடம் விற்பனைக்கு
Listed by: Authorised Agent
Price: Rs. 150000000
Address:
Erode, Tamil Nadu
Description:

முத்தூர் அருகில் உள்ள *சின்ன முத்தூரில் 12.17 ஏக்கர்* இடம் *விற்பனைக்கு* உள்ளது. இதில் *50,000 Sq. Ft. பில்டிங்* உள்ளது. இடத்தின் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் *சாலை* உள்ளது. *கல்வி நிறுவனங்கள் ஆரம்பிக்க உள்ளோருக்கு அரிய வாய்ப்பு* *விலை 15 கோடி* Contact 8778194057

Contact Information
Mobile: 8778194057

Leave a comment

more
Allowed HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <blockquote> <code> <em> <strong>

Send message to moderator

Leave a comment

more
Allowed HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <blockquote> <code> <em> <strong>